حرکات بدنسازی

سینه دستگاه پروانه Butterfly

سینه دستگاه پروانه Butterfly ادامه مطلب »

آموزش حرکت قفسه سینه دمبل تک دست

آموزش حرکت قفسه سینه دمبل تک دست ادامه مطلب »

حرکت پلاور حجم سینه دمبل

حرکت پلاور حجم سینه دمبل ادامه مطلب »

آموزش تصویری پرس بالای سینه دمبل

آموزش تصویری پرس بالای سینه دمبل ادامه مطلب »

آموزش تصویری اورکراس

آموزش تصویری اورکراس ادامه مطلب »

پرس زیر سینه هالتر

پرس زیر سینه هالتر ادامه مطلب »

حرکت سینه دور دنیا Around the Worlds

حرکت سینه دور دنیا Around the Worlds ادامه مطلب »

آموزش حرکت کشش سینه با کابل روی میز شیبدار

آموزش حرکت کشش سینه با کابل روی میز شیبدار ادامه مطلب »

حرکت پرس سینه دمبل تک دست One Arm Bench Press Dumbell

حرکت پرس سینه دمبل تک دست   ادامه مطلب »

ویدئو پهلو کششی ایستاده Standing Lateral Stretch

ویدئو پهلو کششی ایستاده Standing Lateral Stretch ادامه مطلب »