شنای پروانه

آموزش تکنیک پا در شنای پروانه بصورت ویدئو

آموزش تکنیک پا در شنای پروانه بصورت ویدئو ادامه مطلب »

آموزش و دریل شنای پروانه

آموزش و دریل شنای پروانه بصورت ویدئو و تصویری ادامه مطلب »

تکنیک حالت دست ها در شنای پروانه بصورت ویدئو

تکنیک حالت دست ها در شنای پروانه بصورت ویدئو ادامه مطلب »

حرکت دلفین و یا شنای زیر آب بصورت ویدئویی

حرکت دلفین و یا شنای زیر آب ادامه مطلب »

تمرینات شنای پروانه

تمرینات شنای پروانه تمرینات و دریل های مخصوص شنای پروانه بصورت تصویری ادامه مطلب »

تکنیک های حالت بدنی در شنای پروانه بصورت تصویری

تکنیک های حالت بدنی در شنای پروانه بصورت تصویری وضعیت و پوزیشن بدن در دولفین و پروانه   ادامه مطلب »