قورباغه

آموزش تصویری شنای قورباغه

آموزش شنای قورباغه بصورت ویدئویی و تصویر ادامه مطلب »

تکنیک دست ها شنای قورباغه

تکنیک و نحوه زدن دست ها در شنای قورباغه بصورت تصویری ادامه مطلب »

تکنیک پا در شنای قورباغه

تکنیک پا در شنای قورباغه نحوه پازدن و تکنیک های شنا ادامه مطلب »

تکنیک های شنای قورباغه بصورت تصویری

تکنیک های شنای قورباغه بصورت تصویری ادامه مطلب »