کرال پشت

وضعیت بدنی و پوزیشن در شنای کرال سینه

وضعیت بدنی و پوزیشن در شنای کرال سینه   ادامه مطلب »

ویدئو نحوه پا زدن در شنای کرال پشت

ویدئو نحوه پا زدن در شنای کرال پشت ادامه مطلب »

آموزش تصویری نحوه پا زدن در کرال پشت

آموزش تصویری نحوه پا زدن در کرال پشت ادامه مطلب »

آموزش تکنیک دست در شنای کرال پشت بصورت تصویری

آموزش تکنیک دست در شنای کرال پشت بصورت تصویری ادامه مطلب »

آموزش وضعیت بدنی در شنای کرال پشت

آموزش وضعیت بدنی در شنای کرال پشت ادامه مطلب »