واترپلو

آموزش نحوه زدن شوت سوایپ در واترپلو

آموزش نحوه زدن شوت سوایپ در واترپلو ادامه مطلب »

نحوه پاس دادن و رو دست در واتر پلو بصورت ویدئویی

نحوه پاس دادن و رو دست در واتر پلو بصورت ویدئویی ادامه مطلب »

آموزش حقه ها و تریک های پاس و گل در واتر پلو

آموزش حقه ها و تریک های پاس و گل در واتر پلو نحوه زدن شوت هلیکوپتری در واتر پلو و دیگر ترفند ها بصورت تصویری ادامه مطلب »

نحوه زدن پای دوچرخه در واترپلو و شنا

نحوه زدن پای دوچرخه در واترپلو و شنا بصورت ویدئویی ادامه مطلب »

حرکت پای دوچرخه در شنا و واتر پلو

حرکت پای دوچرخه در شنا و واتر پلو جهت ایستادن در آب ادامه مطلب »

آموزش تکنیک و کرال سر بالا در واترپلو

آموزش تکنیک و کرال سر بالا در واترپلو ادامه مطلب »