ماکو وبلاگ عکس ماکو با سابقه بیش از یک دهه در زمینه عکاسی و اشتراک گذاری تصاویر شهر مرزی ماکو در فضای مجازی شهر ماکو شهری مرزی است که ما بین کلاهک سنگی قیه و کوه سبد قرار دارد ، این شهر با امپراتوری اوراتو شناخته میشود تمامی تصاویر و ویدئو های موجود در وبلاگ توسط امیدرضا قهرمان زاده تهیه شده اند و در صورت حفظ لوگو کپی رایت بلامانع است اکنون در این آدرس دنبال کنید https://omidghahreman.ir/ tag:http://makooo.mihanblog.com 2020-10-29T14:00:49+01:00 mihanblog.com دره بازالتی ماکو 2017-10-09T07:08:16+01:00 2017-10-09T07:08:16+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/272 Omid Ghahreman دره منشور های بازالتی ماکو که به نام های قیرمیزیلیخ و یا دره مارها (ایلانلار دره سی) مشهور استاین دره به طول 2.8 کیلومتر دارای مناظر زیبا و جشمه ها و آبشار است ؛ البته دیواره های درحال ریزش دره مارها این دره را به جایی خطرناک و نامناسب برای افراد غیر حرفه ای تبدیل کرده است .این ویدئو مختصری از مناظر این دره زیبا را برای شما نشان میدهد که امید وارم مورد پسند شما قرار بگیردتوسط : امیدرضا قهرمانزادهماکو,ایران.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {dis این دره به طول 2.8 کیلومتر دارای مناظر زیبا و جشمه ها و آبشار است ؛ البته دیواره های درحال ریزش دره مارها این دره را به جایی خطرناک و نامناسب برای افراد غیر حرفه ای تبدیل کرده است .
این ویدئو مختصری از مناظر این دره زیبا را برای شما نشان میدهد که امید وارم مورد پسند شما قرار بگیرد
توسط : امیدرضا قهرمانزاده
ماکو,ایران]]>
ویدئو شب های ماکو 2017-10-01T06:16:12+01:00 2017-10-01T06:16:12+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/271 Omid Ghahreman شبهای ماکوویدئو مستند شبهای ماکو با موزیک زیبای آیاز ججه لر تقدیم به همشهریان ماکویی عزیزتوسط امیدرضا قهرمان زاده.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ویدئو مستند شبهای ماکو با موزیک زیبای آیاز ججه لر تقدیم به همشهریان ماکویی عزیز

توسط امیدرضا قهرمان زاده

]]>
شهر سنگی ماکو 2017-09-23T13:32:57+01:00 2017-09-23T13:32:57+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/270 Omid Ghahreman شهر سنگی ماکو در گوگل مپ

]]>
شب مهتابی ماکو 2017-09-07T07:26:26+01:00 2017-09-07T07:26:26+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/269 Omid Ghahreman شب مهتابی ماکوشبی زیبا از محله قدیمی قزبعلی ماکو با تابش زیبای نور ماهتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدشبی زیبا و مهتابی در ماکوشب های زیبای شهر ماکو شب مهتابی ماکو
شبی زیبا از محله قدیمی قزبعلی ماکو با تابش زیبای نور ماه
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

قزبعلی و شب زیبای ماکو
شبی زیبا و مهتابی در ماکو

شب های ماکو

شب های زیبای شهر ماکو

]]>
کمپ و شب مانی در قارلی به یاد اصغر رستم زاده 2017-08-15T08:10:53+01:00 2017-08-15T08:10:53+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/266 Omid Ghahreman کمپ و شب مانی در قارلی به یاد اصغر رستم زادهتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدتوجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده استشبی با گروه کوهنوردی صیاد ماکوچادر های کمپ گروهیادی از پدر کوهستان در غار خزنگاه و کوه قارلی روستای تیکمه کمپ و شب مانی در قارلی به یاد اصغر رستم زاده
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید
توجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده است

شبی با گروه کوهنوردی صیاد ماکو

شب مانی در خزنگاه
چادر های کمپ گروه

چادر های گروه کوهنوردی صیاد ماکو
یادی از پدر کوهستان در غار خزنگاه و کوه قارلی روستای تیکمه
]]>
طبیعت و حیات در غار خزنگاه 2017-08-15T06:24:29+01:00 2017-08-15T06:24:29+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/265 Omid Ghahreman طبیعت و حیات در غار خزنگاه xazangah cave of maku cityغار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشدتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدتوجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده استخزه ها بر روی سنگ های مرطوب غار خرنگاهرشد طبیعت و حیات در غار خزنگاه xazangah cave of maku city
غار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشد

توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید
توجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده است

خزه های موجو بر روی سنگها  در غار خزنگاه
خزه ها بر روی سنگ های مرطوب غار خرنگاه

دانه های حمل شده توسط پرندگان
رشد دانه های حمل شده توسط پرندگان و جانداران به درون غار

قارچ های زیبا در غار خزنگاه ماکو

قارچ ها و کپک های زیبا در غار خرنگاه
کپک های زیبا و رویایی در غار خرنگاه ماکو

کپک و قارچ های زیبا
کپک ها و قارچای زیبا در رطوبی غار خرنگاه

سنگ و اهک و اب
آب و آهک
]]>
غار خزنگاه ماکو 2017-08-15T06:13:31+01:00 2017-08-15T06:13:31+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/264 Omid Ghahreman غار خزنگاه ماکو و تصاویری از وسعت و پنجره غارغار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشدتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدتوجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده استپنجره غار سنگ های بزرگ درون غار خرنگاه غار خزنگاه ماکو و تصاویری از وسعت و پنجره غار
غار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشد

توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید
توجه : تصاویر لانگ شات و با نور های مختلف جهت ایجاد تصوری بهتر از محیط غار قرار داده شده است

غار بزرگ خزنگاه ماکو
پنجره غار

پنجره غار خزنگاه ماکو
سنگ های بزرگ درون غار خرنگاه

غار عجیب و بزرگ در ماکو
]]>
غار خزنگاه 2017-08-15T06:04:30+01:00 2017-08-15T06:04:30+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/263 Omid Ghahreman غار خزنگاه و گشت و ماجراجویی درون غارغار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشدتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدورودی غار بزرگ خزنگاه در کوه قارلی ماکوماجراجویی در غار خزنگاه ماکو به همنوردی کیوان سلیمانی و شهنام سلیمانی و امید قهرمانگردشی در غار زیبای خرنگاه د غار خزنگاه و گشت و ماجراجویی درون غار
غار خزنگاه غار بزرگی در کوه قارلی داغ روستای تیکمه واقع در شهر سنگی ماکو می باشد

توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

ورودی غار خزنگاه در تیکمه
ورودی غار بزرگ خزنگاه در کوه قارلی ماکو

خزنگاه ماکو
ماجراجویی در غار خزنگاه ماکو به همنوردی کیوان سلیمانی و شهنام سلیمانی و امید قهرمان

غار خزنگاه قارلی داغ
گردشی در غار زیبای خرنگاه در قارلی داغ ماکو

انسان در مقابل طبیعت
وسعت غار خزنگاه در مقابل انسان

غار و زیرسنگی بزرگ در ماکو
در کوههای ماکو چه میگذرد
]]>
جانوران و طبیعت ماکو 2017-08-15T05:59:54+01:00 2017-08-15T05:59:54+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/262 Omid Ghahreman جانوران و طبیعتتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدحشرات در طبیعت ماکوپروانه در طبیعت شهر ماکوکفش دوزک زیبا در قارلی داغ ماکو جانوران و طبیعت

توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

حشرات در طبیعت
حشرات در طبیعت ماکو

پروانه در ماکو
پروانه در طبیعت شهر ماکو

حشرات  در طبیعت روستای تیکمه ماکو
کفش دوزک زیبا در قارلی داغ ماکو
]]>
طبیعت و گونه های گیاهی در قارلی داغ 2017-08-15T05:53:01+01:00 2017-08-15T05:53:01+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/261 Omid Ghahreman نمونه از ساکولنت ها و سایر گونه های گیاهی در طبیعت قارلی داغ و روستای تیکمه ماکوتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدساکولنت ها در طبیعت ماکومجموعه ای بی نظیر از رنهنگ ها در طبیعت ماکو
نمونه از ساکولنت ها و سایر گونه های گیاهی در طبیعت قارلی داغ و روستای تیکمه ماکو
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

ساکولنت ها در طبیعت ماکو
ساکولنت ها در طبیعت ماکو

زیبا

زیبایی رنگ ها در طبیعت
مجموعه ای بی نظیر از رنهنگ ها در طبیعت ماکو
]]>
گل ها و طبیعت زیبای قارلی داغ ماکو 2017-08-15T05:40:31+01:00 2017-08-15T05:40:31+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/260 Omid Ghahreman گل ها و طبیعت زیبای قارلی داغ  ماکوتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدگل زیبای امید بخش در قله قارلی داغ ماکوچه زیبا چیده ای یاا ربزیباییگل های نایاب و زیبا در تیکمه ماکو گل ها و طبیعت زیبای قارلی داغ  ماکو
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

گلی در قارلی داغ تیکمه
گل زیبای امید بخش در قله قارلی داغ ماکو

قارلی داغ
چه زیبا چیده ای یاا رب

ماکو قارلی
زیبایی

قارلی تیکمه
گل های نایاب و زیبا در تیکمه ماکو

قارلی داغ تیکمه ماکو

گل های کوه قارلی
]]>
راه شیری در کوه قارلی ماکو 2017-08-14T16:18:58+01:00 2017-08-14T16:18:58+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/259 Omid Ghahreman راه شیری در کوه قارلی ماکواین تصویر در برنامه شب مانی به گرامیداشت همنورد عزیز اصغر رستم زاده گرفته شده استتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید راه شیری در کوه قارلی ماکو
این تصویر در برنامه شب مانی به گرامیداشت همنورد عزیز اصغر رستم زاده گرفته شده است
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

راه شیری ماکو
]]>
مسیر کوه قارلی 2017-08-14T16:08:01+01:00 2017-08-14T16:08:01+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/258 Omid Ghahreman مسیر کوه قارلیتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییددره ای رد مسیر قارلی داغ ماکودیواره آهکی در مسیر قارلی داغ ماکودر راه کوه زیبای قارلی ماکو مسیر کوه قارلی
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

دره قارلی
دره ای رد مسیر قارلی داغ ماکو

دیواره آهکی در مسیر قارلی داغ ماکو
دیواره آهکی در مسیر قارلی داغ ماکو

در مسیر و راه قارلی
در راه کوه زیبای قارلی ماکو
]]>
آفتاب در گذر از کوه قارلی روستای تیکمه در ماکو 2017-08-14T15:59:55+01:00 2017-08-14T15:59:55+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/257 Omid Ghahreman آفتاب در گذر از کوه قارلی روستای تیکمه در ماکوتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییدآفتاب در قارلی داغ ماکوکوه و خورشید در ماکو و کوهستان زیبایشکوه و آفتاب در نبرد قدرتدره مسیر کوه قارلی آفتاب در گذر از کوه قارلی روستای تیکمه در ماکو
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

آفتاب در قارلی داغ
آفتاب در قارلی داغ ماکو

کوه و خورشید در کوههای ماکو
کوه و خورشید در ماکو و کوهستان زیبایش

آفتاب در نبرد کوهستان ماکو
کوه و آفتاب در نبرد قدرت

دره مسیر کوه قارلی
دره مسیر کوه قارلی
]]>
دره زنگمار و کوه قارلی ماکو 2017-08-14T15:55:33+01:00 2017-08-14T15:55:33+01:00 tag:http://makooo.mihanblog.com/post/256 Omid Ghahreman دره زنگمار و کوه قارلی ماکوتوسط امیدرضا قهرمانزادهوبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازدتوجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نماییددره زنگمار قارلی داغکوهنوردی در قارلی داغ ماکو دره زنگمار و کوه قارلی ماکو
توسط امیدرضا قهرمانزاده
وبلاگ عکس ماکو با سابقه ای نزدیک به 10 سال قدیمی ترین منبع تصاویر ماکو می باشد که با هدف نشان دادن اماکن و طبیعت زیبای شهر ماکو به فعالیت می پردازد
توجه : برای دستیابی به کیفیت اصلی تصاویر را ذخیره نمایید

دره زنگمار ماکو
دره زنگمار قارلی داغ

کوهنوردی قارلی داغ ماکو
کوهنوردی در قارلی داغ ماکو


]]>